top of page

Röst, andning, tal och sång

Andningen aktiverar vår självläkande kraft och rösten riktar vår uttryckande livsenergi

 

”Andning är bron som förenar liv med medvetande och som förenar kroppen med tankarna. Närhelst medvetandet blir splittrat, använd andningen som ett redskap för att få grepp om det igen. Kroppen är ditt främsta hem. När jag andas in, anländer jag i min kropp. När jag andas ut, är jag hemma.”

 

- Thich Nhat Hahn

Röstgestaltning kan vara givande för alla som är motiverade till självkännedom, uttrycksvilja och personlig eller professionell kommunikation. Det är användbart och vitaliserande oavsett om du är helt oerfaren och kanske har rampfeber eller om du redan är en skolad sångare eller en van talare. Oavsett om du vill kommunicera inom familjära kretsar, göra din röst hörd på din arbetsplats eller förmedla ett budskap på scener inför stor publik. Rösten tränas helst i individuella sessioner – men även i grupp, om ett sammanhang finns tillgängligt.
 

Om vi liknar vår kropp vid ett musikinstrument, så fungerar rösten som en stämgaffel; vi kan använda den för att stämma vårt instrument till ett harmoniskt flöde. Rösten är vår personliga musik och vårt ljudande kroppsspråk. Vår röst är vårt ärligaste uttryck som berättar om hur vi använder vår personlighet.
 

Att vara inspirerad betyder bokstavligen att ”ta in andan”. Motsatsen är expirerad vilket betyder ”ge upp andan” – (det är även en vårdterm för någon som nyss har dött).
 

Röstgestaltning (oavsett om man vill tala eller sjunga) handlar om både den inre och yttre rösten. Den yttre rösten handlar om fysisk röstmedvetenhet; att kunna känna och höra sin egen röst, både inifrån kroppen och hur den uppfattas av andra i det yttre rummet. Det handlar om att kunna sina medel och, i mån av behov, kan man träna röstteknik: röstens klang, täthet, bärighet, flexibilitet, uthållighet, register, andning och kroppsmedvetenhet.

 

Den inre rösten handlar om dina intentioner, vad du egentligen vill uttrycka och att verkligen kunna göra det - oavsett om det gäller ditt personliga liv eller i ett professionellt eller artistiskt sammanhang. Röstmedvetenhet och självkännedom hör ihop. Rösten aktiverar vår självläkande kraft och vägleder oss, dit vi behöver gå, i våra inre landskap där vi kan möta blockeringar som kan stå i vägen för att ge ett fullödigt och önskat uttryck. När vi når in – så når vi också ut.

siluett av flygande kollibri, grafisk design
svart musiknot, grafisk design

Mer om andningen

 • När man andas fritt rör sig kroppens inre och yttre i samklang med varandra. Vid frusen/ytlig andning förblir kroppens yttre stelt och nästintill orörligt.

 • Det är enkelt att veta om vi andas rätt (=tillräckligt djupt); det syns på magen. Vid inandning utvidgas magen och vid utandning dras den in.

 • Att andas ”med magen” är att andas med diafragman = den stora andningsmuskeln. Diafragmans rörelser fungerar som en inre 
  massage och stimulerar cirkulationen hos alla inre organ.

 • Andningen stärker immunförsvaret och avgiftar kroppen, cirka 70% av toxinerna/gifterna stöts bort ur kroppen genom andningen. Djupandning utsöndrar även anti-åldringshormoner och höjer serotonin-och endorfin nivåerna.

 • Våra andningsmönster är unika, precis som våra fingeravtryck. De berättar om hur vi förhåller oss till näring, utrymme, ansvar, kraft och tidsuppfattning.

 • Vi tar emot upplevelser, känslor, tankar och livsresurser när vi andas öppnare och djupare. Och vi gör motstånd och stänger ner våra förmågor, ända in till cellnivå, när vi kontrollerar och håller igen andningen genom muskelspänningar som aktiverar stresskemikalier.

 • Det sägs att djupandning vittnar om en trygghet och närvaro att ”vara någon” – och en stressande ytlig andning vittnar om en rädsla att ”inte bli någon”.

stockfoto på blågrön kollibri sittandes på en gren

Mer om den sjungande rösten

 • Att sjunga är en förlängning och fördjupning av talets röst. Sången är en generös och nyanserad form för allt som inte ryms inom talet.

 • Att sjunga är som att måla med ljudande färger. Det är som att gå på ett spännande äventyr genom kroppens inre landskap, där klingande skatter väntar på att bli upptäckta.

 • Människan ljudar, tonar och sjunger innan hon lär sig att tala. Det finns ingen som inte kan sjunga. Den urkraften är din att återerövra.

 • Att sjunga fungerar som en genväg till att uttrycka det vi egentligen menar och det vi verkligen vill ha sagt.

illustration på fågelmamma med fågelungar sittandes på en gren

Mer om den talande rösten

 • Den inverkan och den effekt som vår kommunikation har beror till cirka 80% på HUR vi talar mer än VAD vi säger. Det är samma grundprinciper som gäller oavsett om det är ett prestigeladdat affärsmöte eller ett passionerat kärleksmöte.

 • Vår kropp minns vår ”röstuppfostran”, hur ”tongivande” personer tillät oss vårt ”röstutrymme” under vår uppväxt.

 • Vår röst är alltid, mer eller mindre hörbar, synbar och kännbar.

 • Rösten kan länka oss till vårt ursprung, vårt ”grundackord” som finns oförstört inom oss – innan och bortom vår personliga historia och sociala prägling.

 • Rösten kan vägleda oss till att bottna i våra grundkänslor och frilägga vår viljekraft. Trovärdighet, integritet och vitalitet är naturliga konsekvenser när vi är ”ett med vår röst”.

bottom of page