top of page

Om mig

Kerstin Alex Elfving

Psykosyntesterapeut och coach, (Psykosyntes Akademin 1995), Konsult och föreläsare i Kreativ Kommunikation, Röst/sång, teater/dramapedagog

 

Vad är egentligen en människa? Och vem är just jag, nu när jag är här? Hur vill jag egentligen leva mitt liv? Hur förmår jag vara närvarande och livsbejakande i nuet? Har jag ”fastnat” i upprepade blockeringar från det förflutna? Hur är, för mig/oss, väsentliga relationer och sammanhang?
 

Det är de frågorna vi alla, på olika sätt, ställer oss. Ofta finns antydan till några av våra frågor redan som barn och sedan fortsätter vi att söka våra svar genom våra vuxna liv och vår personliga och kollektiva tillvaro.
 

Terapeuter är en av de yrkeskategorier som aldrig tröttnar på att utforska liknande frågor tillsammans med klienter. Och det fascinerande är att varje svar är, naturligtvis, helt unikt för varje individ.
 

En klient uttryckte sig så här, när hon reflekterade över hur hennes omedvetna föreställningar hade hindrat henne från att verkligen leva, skapa och verka:

 

”Om man inte vågar känna på dörren – så kan man bli inlåst i ett olåst rum – utan att ens veta om det.”
 

En annan klient sa, när han alltmer kunde omfatta sin medfödda potential, känslighet och kreativitet:

 

”Självkänsla är närvaro. Inte att säga: ”Jag är bäst!”, utan att säga: ”Jag är här!”, och verkligen vara det.”

 

Våra svårigheter och inre sår uppstår i bristfällig relation och behöver läkas i det mänskliga mötet, i en relaterande anknytning, där vi kan känna oss villkorslöst respekterade. Med min mångåriga yrkeserfarenhet har jag tillgång till en mångfald av kreativa metoder – förutom det väsentliga samtalet som alltid är utgångspunkten och inramningen för mötet. Den personliga relationen mellan terapeut och klient är alltid den helt avgörande – alla terapeutiska metoder, övningar och tekniker är sekundära, hur användbara de än må vara. Terapirummet kan fungera som ett samtalsforum, en empatisk oas, en frizon, en läkande lekplats, en ateljé, en experimentell verkstad, ett helgat rum och en replokal för att skapa hållbara broar och öppna kanaler mellan inre och yttre verkligheter.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, ansluten till European Association for Psychotherapy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP). 

 

Psykosyntes Akademin: www.psykosyntesakademin.se 

Expressive Arts Stockholm: www.expressivearts.se 

Sammanfattningsvis kan våra möten, efter behov och förutsättningar, handla om:​

 • Personlig utveckling och problematik

 • Mellanmänskliga relationer

 • Självkännedom

 • Parterapi

 • Vardagens kommunikation

 • Existentiella frågor

 • Arbetslivets utmaningar

 • Personlig och professionell kreativitet

 • Röst, andning, rörelse och kroppsmedvetenhet

 • Träning i att tala inför grupp, presentations- och scenteknik

 • Bild, färg, ljud, sång, ord, skriven/talad/berättad text

 • Mål, mening och syfte i tillvaron

 • Själens längtan, drömmar, visioner och symboler

 • Meditation, kreativ ritual och icke-dogmatisk andlighet

Kerstin Alex Elfving Enteleki svartitt lekfull pose i svarta kläder
rund blomma med droppar

”Först nu, när jag i tillit känner hur min själ håller mig, kan jag släppa taget och tillåta mig att falla tvärsigenom dimensionerna.
 

Först nu, kan jag stå rak i min fulla längd, grundad i världen.

 

Först nu, kan jag beslutsamt utstaka mina riktningar, ta ut svängarna, känna vittringar av syften.

 

Först nu, vibrerar ända in i märgen, det nu som alltid funnits. Först nu, kan jag skrida värdigt och leklystet galoppera.”

Vad betyder EnTeLeKi?

Enteleki är ett filosofiskt begrepp av Aristoteles och enteleki-processen skildrar ”förverkligandet av de livsuttryck som tidigare existerade som fördold potential.” Enteleki är även ett centralt begrepp inom den holistiska psykologin. Personligen är jag fascinerad och förtjust i hur ord innehåller ord, och här har vi:

 

 • En = betyder att vara inuti, alltså närvaro (se Entusiasm, Engagemang, ursprungligen Enteo)

 • Tele = kommunikation

 • Lek = drivkraft för all kreativitet

 • Ki = livsenergin

Varmt välkommen!

bottom of page