top of page

Kreativitet:

Kommunikation genom inspiration och intuition

”What is it on this planet
that needs doing that I know something about, that probably won’t happen unless I take responsibility for it?”

 

- Buckminster Fuller

”Kreativitet är relationen mellan en människa och inspirationens mysterium. Bara när vi är som mest lekfulla kan det gudomliga äntligen

nå oss på allvar.”


- Elizabeth Gilbert

Citaten ovan speglar vår längtan att kombinera lekfullhet, arbetslust och meningsskapande ansvar i ett enda andetag (= bokstavligen: in-spira-tion). Terapeutiska, konstnärliga och utforskande processer har som gemensamma teman att gestalta och utveckla dessa förmågor.

 

Livet är en skapande process och kreativitet är en grundläggande och mångdimensionell drivkraft hos allt levande. Skaparmod, leklystnad och livsaptit är medfödda förmågor och vi upplever inspiration när vi är i medveten kontakt med ett koherent, samstämmigt, flöde mentalt/emotionellt/fysiskt – även kallat ”flow”.

 

Att leva kreativt är att vara tillräckligt nyfiken för att våga vara modig. Mod är inte oräddhet. Den som är riktigt rädd vågar inte ens kännas vid sin rädsla utan förnekar den. Eller vanmäktigt normaliserar den. Nyfikenhet tillsammans med empati och mod är att vara frimodig. Att vara frimodig är att inte vara rädd för sin rädsla.

 

Då kan man istället förmå sig att vara nyfiken på rädslan. Då kan man vara vågsam och använda rädslan som ett inbjudande motstånd. Ja, till och med som en nödvändig utmaning för att väcka vår kreativitet. När kontakten med kreativiteten väcks frigör skaparkraften rädslan och omvandlar den till en mycket speciell upplevelse av ren glädje.

 

Den glädjen brukar omtalas som en känsla av en ”thrill”, ett visst ”pirr”, med andra ord. Det är en nyfiken och lustfylld anspänning som är som sin egen belöning - och den för oss till möten, insikter, förlösningar, resultat eller ”de nästa steg” som alltid är större, djupare, vidare än vad vi tidigare hade kunnat föreställa oss. Att leva kreativt är att kunna omvandla motstånd, konflikter och kriser till överraskande möjligheter.

”Oavsett årstiderna

 sätter jag mig i körsbärsträdet

 och spottar kärnor av drömmar

 mot soluppgången.”

illustration på narren och flicka
illustration på narren och flicka

Fantasin och intuitionen är psykets expansion; att kunna drömma och uppleva visioner. Fantasin är som vår spejare vid fronten som går före oss andra för att utforska framtiden. Improvisation är aktiv intuition. Vi kan öva oss att ha allt större tillgång till våra inre kreativa resurser och med tilltagande spontanitet, lyhördhet och skicklighet vara unikt levande i hur vi svarar an på ögonblickets behov.

 

Tre böcker om kreativitet som jag alltid rekommenderar är Rollo May: Modet att skapa, Stephen Nachmanovitch: Spela fritt och Elizabeth Gilbert: Stor Magi. Jag tar med dem till ”min öde ö”, läser dem om och om igen och finner alltid någonting helt nytt att igenkänna.

 

När jag presenterar mig som konsult brukar jag ibland säga att en konsult är som en expert och en dåre i kombination. Således en expert som har mycken kunskap/erfarenhet inom sitt fält– och en dåre som står fri från att vara ”indragen i systemet”. Detta kan även sägas gälla terapeuter.

 

I mytologin, litteraturen och konsten symboliseras Lekens och Kreativitetens Spirit av arketyper som Narren, Dåren, Gycklaren, Trickstern, Pan och Coyote.
De representerar också Den Rena Möjligheten. Det är den visdom som är otämjd och oförutsägbar och förmedlar Den Kreativa Sanningen, helt utan
fruktan och skam och utan att be om lov eller tillåtelse. Narren har frikort att säga sitt hjärtas mening utan att kunna bli straffad.

 

Det jag speciellt uppskattar med konstverket (se bild) är att det visar det förtroliga samtalet mellan den lyssnande Narren och den andra som ivrigt söker kontakt. Narren är allas jämlike och väcker allas förtroende. Det är också den tidlösa påminnelsen för oss alla om konsten Att Vara Vuxen, vilket innebär att ha en nära och oförstörbar kontakt med Det Inre Barnet. Och när vi har den kontakten, då förmår vi inte att förstöra våra egna, andras eller planetens liv. Då känner vi att vi är skapade att vara skapande i en interaktiv Skapelse.

bottom of page