Boken

En mousserande näringsnjutning…!

 

Boken med arbetstiteln ”INSPIRATION, transformationspoetiska texter om konsten att kunna välja kreativ kommunikation” kommer att ges ut någon gång 2021.

Ur inledningen
”Jag älskar böcker!
Dessa skapade koncentrat av upplevelser, berättelser, kunskaper uttryckta genom infallsvinklar, destillerade i form av reflekterande temperament. Böcker är oumbärlig föda. De är portaler för medvetandets inre bilder, associationsbanornas vindlande serpentinvägar, bråddjupa och milsvida.

 

Givande böcker är som givande samtal. Vi är aldrig ensamma när vi läser. Bokens röst har en pågående dialog med vår egen röst. Ja, en del böcker är polyfona, alltså som flerstämmiga körverk, där teman flätas samman med inspirerande eufoni eller provocerande kakofoni. Helst både ock, samtidigt.

 

Jag älskar böcker och samtal som nästan övergår mitt förstånd, där jag måste sträcka mig långt utöver det jag redan tror mig veta och känner till. Böcker som jag läser framåtlutad av lustfylld iver och slipper vara bakåtlutad i bekräftande bekvämlighet.

 

Läsupplevelsen innefattar inte bara ordens landskap och vokabulärens arkitektur utan är även en sinnlig upplevelse av papprets kvalitet, den grafiska strukturen, kapitelindelningens rytmik, pärmarnas tilltal och omslagets fönster.

 

Den stilla njutningen att vända blad, till en nästa sida. Den sköna aptiten att öppna och nyfiket påbörja en ny bok – känslan som infinner sig när jag ”kommit in” i bokens flöde och den ”tar tag” i mitt läsande – och tillfredsställelsen när boken har fullbordat sitt framförande och för mig fram till dess avklingande slutackord. Det sällsamma vemodet som infinner sig när boken är avslutad och jag behöver smälta boken tills den bereder aptiten för nästa bok som kallar på min uppmärksamhet. Böcker är som vågor som sköljer in mot vårt reflekterande sinne och hela tiden vidgar våra farleder.

 

Nu skriver jag själv. Jag har skrivit tidigare böcker men det mariga med denna bok är att jag faktiskt undrar hur det jag vill förmedla låter sig kommuniceras med de skrivna orden. Jag skall skriva om kreativ kommunikation. Och då måste jag, eller snarare, vill jag göra det genom att finna en kommunikation som är just, kreativ. Som att anslå en ton, ett ackord som klingar med en bärvågs frekvenser.

 

Jag skall skriva om någonting som jag har talat om i åratal, i ett cirka trettioårigt yrkesliv. Bokstavligen talat om, med min röst och hela min kropp, ”live”, från scener, på arbetsplatser och i terapirum. I grupper och i individuella möten, där jag i ögonkontakt och närhet i ögonblickets omedelbara utrymme för ömsesidig respons, har kommunicerat och improviserat.

 

Med det skrivna ordet talar jag till ett du, en läsare, som jag inte har framför mig, utan snarare inom mig, genom minnet av alla som jag mött genom åren och med tanke på alla som jag kommer att möta.

 

Jag skulle ha kunnat skriva en ambitiöst akademisk bok, med vederhäftig bevisföring, fallbeskrivningar, referenser och massor av noter. Jag är själv ganska förtjust i att njuta av dylika böcker. Men de finns ju redan, hur många som helst, tack och lov! Inte minst i min ”utvecklingsbransch” har jag många kollegor som skrivit utmärkt intressanta böcker. Nej, jag vill någonting annorledes. Faktabaserat med en poetisk touch, befruktad av fantasins och föreställningsförmågans svängrum. Inspiration är, när den verkar som bäst, en omskakande, berörande njutning. En destillerad drink, utan is, både skakad och rörd. Jag skriver en bok som verkar likt en buljongtärning. Ni får själva späda ut den, med era liv, allt efter behov och behag. En mousserande näringsdryck, att ha nära till hands.”

handskrivet brev i bläck
slitna böcker i bokhylla