top of page

Föreläsningar,

seminarier och workshops

har jag hållit sedan 1989. Mina ämnen brukar kretsa kring kreativitet, kommunikation, psykologisk medvetenhet, kropp och röst, presentationsteknik, berättarkonst, arbetsliv, scen-närvaro, tal, sång och poesi samt existentiella val.

Skådespelaren, terapeuten och pedagogen inom mig får ta gestalt i samklang och verka i en ändamålsenlig syntes.

Kerstin Alex Elfving Enteleki svartitt lekfull pose i svarta kläder
röda färgglada texturer

Här är några exempel på rubriker genom åren och i fortsatta varianter. Inget tillfälle är det andra helt likt, naturligtvis. Roligast är alltid att skapa nya tillfällen med nya rubriker.

 • Tala är silver men kommunicera är guld. (Kropp och Röst)

 • ”DEN HOPPANDE MUSEN” (JUMPING MOUSE, från boken Seven Arrows av Hyemeyosts Storm). En berättarföreställning som kan framföras på svenska eller engelska.

 • ”O Sole Mio” – Att sjunga från badrum till rampljus.

 • Konsten att sitta på en stol – Vårt fantastiska kroppsspråk.

 • Kommunikation är för relationer vad andning är för livet.

 • Självets röst genom personlighetens instrument: Inspiritus!

 • Kommunikationens spektrum: Att använda känslor som kraft.

 • Möts ni när ni träffas? (Teaterworkshop för par och andra relationer)

 • Röstens lust, list och längtan. Om tal, ljud och sång som terapi, artisteri och vardaglig kraftkälla.

 • Jagets tal och Själens sång – Din personlighet lever i din röst.

 • Röstmedvetenhet och yrkesidentitet.

 • Presentationsteknik och/eller framställningskonst.

 • Den psykologiska orkestern.

 • Kreativitet är att kunna välja inspiration.

 • Artisteri – att transformera lidande till lidelse.

 • Att vara normal, naturlig eller autentisk.

 • Mänsklig berättarkonst -Det räcker inte med att ditt budskap är viktigt.

 • Mental takhöjd och emotionellt svängrum.

 • En bra konsult är likt en dåre och en expert i kombination.

 • Att söva eller väcka publiken med tekniska hjälpmedel.

 • ”Hur kan man göra bort sig på den här arbetsplatsen?” Om kreativ och innovativ arbetsmiljö och företagsamhet.

 • ”Hur kan du tro något sådant?” Om konflikter som maktkamp eller nödvändig inspiration.

 • ”People buy people before they buy products”. Om att inte förväxla säljande energi med manipulation.

 • Att säga Ja och Nej. Om att kunna bejaka och att kunna sätta gränser.

 • VarDagsDrama och TeaterSång.

 • ”Klangen säger att friheten finns” (ur Allegro av Tomas Tranströmer). Skriv din poesi och lev den!

Och exempel på engelska rubriker

 

 • Talk like Ted – A bold idea delivered by a great speaker.

 • The art of jaw-dropping presentation and performance.

 • A vocation – not a job.

 • The habit to practise happiness and passion.

 • The Will of the Voice and the Voice of the Will.

 • Creative Communication in an academic context – A sofisticated kindergarten.

 • Voicing Crisis – Sounding Challenge – Singing Change.

 • The personality may cry but the soul always sings.

 • ”The sound says that freedom exists” (Allegro/ Tomas Tranströmer). Write and live your poetry!

 • The sound of relationship. Voice workshop for couples.

bottom of page